Khuôn thổi chai dược phẩm

Tên sản phẩm : Chai dược phẩm
Số cavity : 4
Nhựa : HDPE
Trọng lượng sản phẩm (gram) : 21
Kích thước khuôn (mm) : 430 x 270 x 182

Để lại bình luận