Vỏ khuôn

Sản xuất các sản phẩm vỏ khuôn tiêu chuẩn và vỏ khuôn theo yêu cầu bản vẽ của khách hàng.

  • Đáp ứng được mọi nhu cầu, tiêu chuẩn khắt khe nhất của khách hàng trong và ngoài nước.
  • Giảm thiểu tối đa thời gian khách hàng chế tạo khuôn mẫu mà vẫn đảm bảo được chất lượng khuôn

Để lại bình luận